KANSERDE ALTERNATIF VE TAMAMLAYC TP PDF

mun %50’den fazlası tamamlayıcı ya da alternatif. tıp yöntemlerinden en az birini kullanmaktadır.[11]. Özellikle kanser hastalarında tamamlayıcı ve alter-. KANSERE BAĞLI YORGUNLUKTA TAMAMLAYICI VE ALTERNATiF TIP ÖNERiSi; AKUPUNKTUR. Kanser Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları. Public. · Hosted by İstanbul…